top

 

TILLÄGGSMODULER

Microbizz erbjuder ett antal valfria moduler inom specifika områden såsom försäljning, utrustning, ruttplanering mm. Modulerna kan väljas från start eller läggas till senare – beroende på behov.

Moduler som skapar värde

Microbizz är uppbyggt av moduler – inklusive ett antal valfria moduler som kan väljas till vid behov. Detta gäller exempelvis utrustningsmodulen som gör att du kan få realtidsdata på all utrustning så som verktyg, bilar, med mera. Eller extranätsmodulen som gör det möjligt att dela relevanta uppgifter och dokument till dina kunder.


Utrustning

Med utrustningsmodulen får du fullständig översikt över all utrustning så som var den befinner sig geografiskt, vem som använder den och när den är tillgänglig m.m. Detta gör det möjligt att planera utrustning i relation till uppgifter och undvika dubbelbokningar. Samtidigt hanteras automatiskt schemaläggning, service och reparationer. Det är möjligt att tilldela uppgifter och alla typer av formulär för utrustning.

Extranät

Med extranätmodulen kan dina kunder se vilken status uppgifter har och godkänna nya uppgifter samt se formulär, inspektioner, avvikelser mm. Du väljer själv vilken information som ska delas samt vad respektive kund ska få se – inklusive dokument. Kunderna kan också lämna information – 
t ex. beställningar via ett orderformulär, som sedan skapar en uppgift i systemet.

Sälj

Med säljmodulen kan du hantera alla affärsmöjligheter och skapa offerter ute på plats. Du får dessutom en överblick över utestående offerter och mycket mer. Samtidigt kan du kontrollera allt gällande kundavtal och ärenden - snabbt och enkelt. Du får fullständig överblick över alla aktuella anbudsprocesser, status i förhållande till budgetar mm. Du kan även genomföra kampanjer – från skapande till utskick och uppföljning.

EDI

Både inkommande och utgående fakturor läses in korrekt i systemet. Det möjliggör att ni alltid får en 100% klar bild av kostnaderna och status i förhållande till budgeten. Kostnad för sålda varor registreras rätt och kommer att faktureras på uppgiften. Fakturor kan skickas direkt från Microbizz med rätt information och produktrader.

Köra

Med körmodulen kan ni uppnå en hög effektivitet gällande ruttplanering och körning. Meddelanden om de uppgifter som ska lösas på en rutt kan anges som text eller tal. Den anställde kan visas vägen på sin surfplatta – inklusive meddelanden. Ruttplanering kan göras ned på detaljnivå med enskilda vägar, avstängda vägar och vad som ska göras under tiden man kör.

Inspektioner

Inspektionsmodulen kan hantera allt som har med planering, genomförande och uppföljning av inspektioner. Möjlighet att skapa intervall för inspektioner av enskilda uppgifter. Lätt att få en överblick av statusen av kontroller och resultat - inklusive avvikelser.

Process

Processmodulen kan automatisera alla typer av processer i företag – från kvalitetsprocesser till försäljningsprocesser, produktionsprocesser med mera. Modulen kan därmed se till att alla processer genomförs som de ska samtidigt som du får en fullständig överblick och uppnå synergier över affärsområden och affärsfunktioner.

Tala med en Microbizz expert

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller funderingar.Sören Aronsson

soren@brightify.se
070 – 782 08 13

Customer relationship management

Standardfunktioner

Hjärtat i Microbizz är ett CRM-system, som innehåller alla kunder och kunddata, historik, dokument, aktiviteter mm. Detta betyder att all information är samlat på ett ställe och medarbetarna har tillgång till relevant information dygnet runt via PC, smartphone eller tablet.