Behandling av persondata

Hantering av personlig information
Dataskyddsförordningen, (General Data Protection Regulation, GDPR) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.  

Om du vill läsa mer om hur vi hanterar er information kan du läsan nedan:

Kontakt via hemsida
När du skriver in dina personuppgifter på denna sida registreras de i våra system så att en konsult kan kontakta dig. Upplysningarna kan relateras till ett företag om du har angett detta.
Vi registrerar: Namn, titel, email och telefonnummer.
Vi använder informationen för att kontakta dig, och följa upp en eventuell fortsatt dialog. Om inget samarbete inleds raderas informationen 12 månader efter att de har registrerats, om du inte explicit har gett tillåtelse till att de sparas länger och att det är ett syfte med detta.


Kontakt via telefon och mail
Om du kontakter oss via telefon eller mail, registrerar vi din information och relaterar dem till ett företag om du angett detta.  Vi registrerar: Namn, titel, email och telefonnummer.
Vi använder informationen för att kontakta dig, och följa upp en eventuell fortsatt dialog. Om inget samarbete inleds raderas informationen 12 månader efter att de har registrerats, om du inte explicit har gett tillåtelse till att de sparas länger och att det är ett syfte med detta.


Kontakt som samarbetspartner
Om du kontaktar oss som kund eller samarbetspartner kan vi samla in ditt namn, titel,mejl och telefonnummer. Detta är primärt för att kunna komma i kontakt med dig och att ange vilken roll du har i samarbetet, exempelvis supportkontakt eller ekonomiansvarig. Denna information kommer att upprätthållas under hela samarbetsavtalets giltighetstid och en period på upp till 12 månader efter detta. Detta är för att kunna kontakta dig om det uppstår frågor eller om något ska hanteras i förhållande till det tidigare samarbetet.


Ekonomiska dokument
Om du önskar på ditt namn på exempelvis fakturor eller anger ditt eget namn på en faktura eller liknande dokument som skickas till företaget sparas detta i 5 år i enlighet med bokföringslagen.


Vem har åtkomst till informationen?
Informationen kan nås av Brightifys medarbetar och om du är supportkontakt även av  Ventus supportpersonal.

Om kundrelationen är skapad genom en säljpartner kommer även denna att ha tillgång till informationen.

Hur lagras informationen?
Informationen lagras i CRM systemet Microbizz samt i de dokument som eventuellt utväxlas i samarbetet.


Vad är mina rättigheter?
Du har rätt att få inblick i din information. Kontakta Brightify via mejl för att få din information skickad till dig. En sådan förfrågan kan kräva att du identifierar dig och sker inom rimlig tid.


Du har rätt att få information korrigerad. Om du upptäcker fel i din personinformation eller om den är ofullständig kan du kontakta oss via mejl för att korrigera denna.

Du har rätt att få din information raderad. Om du önskar få den persondata vi har registrerad gällande dig som person så raderad så gör vi detta om du identifierar dig. Detta sker inom en rimlig tidsperiod. Detta kan dock inte hanteras direkt om:

•    Du er kunde hos Brightify AB eller en av våra säljpartners.
•    Du har en pågående tvist med Brightify.
•    Du har ett (personligt) ekonomiskt förhållande med Brightify AB.
•    om vi är förpliktade att spara informationen i förhållande till bokföringsregler.


Klagomål
Om du anser att Brightify inte behandlar din information korrekt får du gärna kontakta oss direkt på info@brightify.se

Du har även möjilghet att vända dig till Datainspektionen.

Databiträde
Data som beskrivs i detta dokument hanteras inte av databiträde.


Cookies

Vad är Cookies?
En cookie är en terminologi för data i form at text mottaget från en webbsida på en webbserver som sparas hos klienten, dvs browsern, som senare skickas till samma webbsida vid nästa besök.

Läs mera om Cookies

Källa:  Wikipedia

Cookies på vår hemsida
Vi använder Cookies för analyser av användarmönster genom Google Analytics. Du kan dock motta andra cookies från vår hemsida. Vår användning av cookies kräver inte ett aktivt godkännande av dig men vi rekommenderar ändå att du godkänner dem för att förbättra användarupplevelsen ytterligare.

Ta bort cookies från din dator
Du kan ta bort alla eller oönskade cookies i din webb läsares inställningar.

Nyttiga länkar:
Meddelande om krav gällande information och samtycke kring lagring eller tillgång till information i slutanvändarens utrustning.

©Copyright
Innehållet på denna webbplats är skyddat av upphovsrätten och får inte reproduceras, kopieras eller distribueras i någon form, helt eller delvis, utan skriftligt tillstånd från Brightify AB.

Varumärken/Trademarks
Produkt och företagsnamn på denna site kan vara registrerade varumärken och skyddade företagsnamn, dessa används endast för identifiering och beskrivning. 

Alla varumärken/namn tillhör respektive ägare.