top

 

Microbizz — 100% digitaliserad och mobil drift

Microbizz handlar om optimering av arbetsflöden, kvalité och administration. Systemet är så flexibelt att det är meningsfullt för alla företag oavsett bransch och storlek.

Microbizz handlar om optimering av arbetsflöden.

Med Microbizz kan du få ut mer av din verksamhet

Optimeringen sker genom effektivisering och digitalisering av driften i företaget. Microbizz hanterar mycket – från tidredovisning, schemaläggning och utförande till kvalitetsstyrning och processoptimering samt ruttplanering, GPS och hantering av utrustning. Microbizz täcker hela processen ända fram till fakturering, inte minst via extranätet som inkluderar kunderna. Microbizz omfattar alla delar av företaget, för att uppnå synergieffekter mellan dessa och för att den övergripande effektiviteten och kvaliteten ska optimeras.

Hjärtat i Microbizz är ett CRM-system. Här finns alla kunder och kunddata. Kunden är i centrum och alla aktiviteter sparas automatiskt på den enskilda kunden. Microbizz är rollbaserat och rättighetsstyrt vilket innebär att ni väljer vilka medarbetare/roller i företaget som ska få se den information som finns i systemet.

Microbizz är för alla

Microbizz är en molntjänst, det betyder att inte behöver installera något lokalt. Detta innebär att du snabbt och enkelt kan komma igång med att använda Microbizz. Det ger också ekonomiska fördelar – ni slipper nämligen att investera i programvaror och servrar med dess underhåll, osv.

Microbizz betalas genom en fast månadskostnad per medarbetare, vilket inkluderar allt - inkl. kvartalsvisa uppdateringar.

Microbizz är en bra lösning för företag i många olika branscher som är enkel och lätt att använda för de anställda. Appen är baserad på en "native app" och fungerar därför även när det inte finns någon nätverksåtkomst.

Vad säger kunderna?


“Med hänsyn till alla faktorer som inkluderar kostnader för Microbizz licenser, mobilabonnemang och investeringar i 16 st surfplattor, tror jag att vår investering betalas tillbaka på mindre än 14 månader.”

Henrik Hüttel Eriksen, Pacco A/S

“Med Microbizz kan vi hantera kraven på spårbarhet och dokumentation - enkelt och effektivt.”

Nina Christiansen, Bravida Danmark A/S

Standardfunktioner

Hjärtat i Microbizz är ett CRM-system, som innehåller alla kunder med dess kunddata, historik, dokument, aktiviteter mm. Det betyder att all information är samlat på ett ställe och medarbetarna har tillgång till relevant information dygnet runt via PC, smartphone eller tablet.


Uppgifter och projekt

Planering av uppgifter tar hänsyn till alla relevanta parametrar så som medarbetares tillgänglighet och kompetens och ger en grafisk överblick av kunden i realtid. Det går snabbt och enkelt att göra ändringar i planeringen. Anställda har fullständig och aktuell överblick över alla uppgifter i smartphone, surfplatta eller dator.

Produktionsplanering

Microbizz ger dig en fullständig och 100% aktuell överblick över produktionsplaneringen – inkluderat deadlines, bemanning och andra viktiga parametrar. Det går snabbt och är enkelt att ändra i planeringen. Du kan vara säker på att du får en optimal planering eftersom all relevant information inkluderas och är tillgänglig.

Tidsregistrering

Medarbetarna checkar in och ut via smartphone eller surfplatta där även arbetstiden registreras. Eventuella avvikelser registreras snabbt och enkelt. Tidsregistreringen kan fungera som underlag för såväl fakturering som för löner. Microbizz kan integreras till både ett lönesystem och ett ekonomisystem.

Personal

Med Microbizz är det enkelt att göra en personalplanering och även att göra ändringar vid t.ex. sjukdom, semester etc. All relevant data kring varje anställd finns i systemet och utgör grunden för planeringen inklusive arbetstider, kompetenser m.m.

Kvalitet

Egenkontroller kan automatiskt kopplas till olika typer av uppgifter. Anställda kan snabbt besvara formulär på plats och registrera avvikelser. Fotodokumentation kan inkluderas där man enkelt kan rita i bilder för att markera avvikelser. Egenkontroller, certifieringar och kvalitet säkerställs därmed enkelt att de genomförs samt att rätt medarbetare kopplas till rätt uppdrag. 

Varuförbrukning

Material som används kan enkelt registreras av medarbetaren via appen på plats. Ni får därmed en komplett överblick över varuförbrukning på uppgifter och/eller kunder och kan enkelt få en överblick för att lägga beställningar till leverantörer så att varor automatiskt fylls på. Det innebär en effektivisering och minimering av administration, samtidigt som ni säkerställer att ni får rätt fakturaunderlag. 

Rapporter

Eftersom alla data och dokument är samlade i CRM-systemet så öppnar det upp möjligheterna att ta fram många olika typer av rapporter. Rapporterna kan dels presenteras i systemet men du kan även få det mailat till dig i önskade intervall.  

GPS & QR/NFC

Med GPS-funktionen får du full överblick över den fysiska placeringen av kunder, medarbetare och uppgifter. Medarbetaren kan snabbt få en ruttplanering på sin smartphone eller surfplatta. Det är även möjligt att använda QR och NFC koder för registrering av utrustning och material.

Tala med en Microbizz expert

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller funderingar.Sören Aronsson

soren@brightify.se
070 – 782 08 13

Tilläggsmoduler

 Ännu mer Microbizz

Microbizz är uppbyggt av moduler – inklusive ett antal valfria moduler som kan väljas till vid behov. Detta gäller exempelvis utrustningsmodulen som gör att du kan få realtidsdata på all utrustning så som verktyg, bilar, med mera. Eller extranätsmodulen som gör det möjligt att dela relevanta uppgifter och dokument till dina kunder.