top

Serviceverksamheter

För företag i servicebranschen ställs höga krav på planering och flexibilitet.

Microbizz för servicebranschen

Ingen dag är lik den andra och det är omöjligt att planera för det oförutsedda.

Med Microbizz kan planeringen optimeras och automatiseras och därmed frigörs resurser för att fokusera på kvalitet och kunder.

Kvalitetssäkring och dokumentation i förhållande till de processer och uppgifter som utförs. Certifikat och dokumentation i relation till SLA avtal är en förutsättning för all serviceverksamhet.

Alla dessa saker hanteras snabbt och enkelt via Microbizz och kan visas automatiskt för kunder och externa partners – via Microbizz extranät.


Typiska användningsområden

Microbizz är en allt-i-ett-lösning med en mycket bred omfattning med allt från ärendehantering och dokumentation till kvalitetskontroll och förvaltning.
Allt hänger ihop och ger en övergripande möjlighet för att optimera verksamheten, kvaliteten och dokumentationen.


Sälj

Överblick och uppföljning

Överblick över alla leads, kundbesök och uppföljningar.
Mål och resultat i förhållande till omsättning.

Internet of things

Utrustning och anläggningar

Fysiska positionen av utrustning, lokaler och verktyg för enkel överblick och en optimerad planering.

Hantering av service och underhåll av utrustning och anläggningar.

Lagstadgad kontroll – säkerställer att checklistor och egenkontroller genomförs och dokumenteras.

HR

Kompetens är nyckeln

Säkerställer att rätt personer får rätt uppgifter baserat på kompetens, certifieringar, arbetsscheman, och geografi.

Säkerställer att certifikat är giltiga förnyas i tid.

Drift

Optimerad service drift

Automatiserad planering av återkommande serviceuppgifter baserat på all relevant information på ärendet.

Gällande reparationer och akutuppdrag är det lätt att få en överblick över lediga resurser och anpassa planeringen för att hantera dessa.

Strukturerad och automatisk planering av förebyggande planerat underhåll.

Alla ärenden kan följas upp i förhållande till gällande SLA för respektive typ av ärende.

Administration

Kontroll över resurserna

Fullständig överblick över registrerad tid och kostnad för sålda varor för både de egna medarbetarna, timanställda och underleverantörer.

Ger en korrekt grund för både fakturering och lön.

Realtidsöversikt 24/7.

Lagstadgad kontroll – säkerställ att checklistor besvaras och dokumenteras.

Ledning

Korrekt beslutningsunderlag

Tillgång till realtidsinformation 24/7.

Rapporter skapas snabbt och lätt – inklusive statistik eller en grafisk översikt.

Lätt att hantera rollbaserad kommunikation.

Flera alternativ för att hantera processer kring informationsflöde och uppföljning.

Kvalitet

Ledning och dokumentation

Möjligt att skapa frågeformulär som kan användas inom alla delas så som egenkontroller, nöjdhetsenkäter och avvikelser.

Formulär kan användas på uppgifter, kunder, projekt och processer.

Specifika svar i ett formulär kan automatiskt generera specifika uppgifter/åtgärder.

Formulär kan besvaras av kunden direkt på plats via smartphone, surfplatta eller dator.

Säkerhetsdokumentation och tillsyn för att upprätthålla certifikat och säkerhetstillstånd.

Utrustning

Planering, hantering och spårning av utrustning och anläggningar

Planering och kontroll över användningen av utrustning – däribland fordonsparken, anläggningar, verktyg och maskiner – hela vägen ner till enskilda delar.

Översikt över användning och position för utrustning, nyttjandegrad och lagerhållning planering och hantering av serviceintervaller och reparationer.

BI / Datainsamling

Datainsamling och överblick i realtid

Alla relaterad information kring uppgifter, kvalitet och utrustning är registrerade i Microbizz och ger en samlad databas.

Rapporter tas lätt och snabbt ut från systemet baserat på realtidsinformation.

Relevant information kan även delas med kunderna via Extranätet.

Case: Bravida Danmark A/S

MED MICROBIZZ KAN VI HANTERA KRAVEN PÅ SPÅRBARHET OCH DOKUMENTATION – LÄTT OCH EFFEKTIVT

Bravida Danmark sökte en lösning som kunde hantera full spårbarhet av kvalitet och användning av material och verktyg vid arbeten med signalsystemet på fjärrtågsspåren på Själland och Fyn.


”Vår entreprenör hade ett tydlig krav på oss om att vi skulle kunna visa full spårbarhet och kontrollera kvaliteten gällande alla material och verktyg. Det kan vi nu med Microbizz. Dessutom kan vi enkelt och effektivt hantera uppdrag, planering och installationer och kvalitet i hela signalprojektet - i en lösning. Vi har en unik överblick som gör det lättare att hantera ett sådant stort projekt ", säger projektkoordinator på Bravida Danmark.

Ökad säkerhet

Material och verktyg som används i projektet registreras i Microbizz via QR-koder. Kvalitetskontroll registreras via checklistor. "Utan Microbizz skulle vi behöva hantera allt manuellt och via Excel ark. Det skulle ha inneburit många fler administrativa resurser, och vi skulle aldrig kunna uppnå samma säkerhetsnivå. Via Microbizz kan vi snabbt och enkelt göra både kvalitetskontroller och registrera användning av material. Det är även enkelt, snabbt och flexibelt att skapa rapporter. Således har vi uppnått optimal säkerhet och effektivitet samtidigt ", säger Nina Christiansen.

Effektiv ärendehantering

Med Microbizz kan Bravidas anställda snabbt få en överblick över sina uppgifter och dess beskrivning via smartphone, surfplatta eller dator. Noteringar kan läggas in direkt på jobbet och egenkontroller fylls i direkt på plats. Sammantaget innebär det mindre tid på administration och mer tid för drift och kvalitetssäkring.
.

Externa partners

Öppna upp motorhuven

Via extranätet visas relevanta uppgifter och dokument för kunder, partners och leverantörer. Dokument kan vara allt från offerter, orderbekräftelser, kontrakt till kvalitetskontroller. Externa partners kan även svara på formulär och ladda upp dokument.

Tala med en Microbizz expert

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller funderingar.Sören Aronsson

soren@brightify.se
070 – 782 08 13

Referenser inom servicebranschen

Microbizz erbjuder en rad fördelar för företag i servicebranschen kring hantering av uppgifter,
lagstadgade inspektioner, utrustning, serviceavtal och pooluppdrag.