top

 

Entreprenörer 

Varje bransch har sina unika behov. Microbizz har därför specifika funktioner för optimering av arbetsflöden för entreprenörer och hantverksföretag.

Microbizz för entreprenörer

Som entreprenör/hantverksföretag är det viktigt att ha kontroll på planering och dokumentation – inte minst när det gäller tid och material. Annars kan det snabbt gå hårt åt både resultat och kundrelationer.

Dessa krav är lätta att hantera i Microbizz och dokumentation kan snabbt delas med kunder via extranät funktionen.

Detsamma gäller i förhållande till kvalitetskrav och certifikat. I samband med att uppgiften planeras tas det hänsyn till de krav och certifieringar som finns och egenkontroller fylls snabbt och enkelt i via appen – på plats. Återigen delas allt man önskar med kunder – automatiskt – via Microbizz extranät.

Projektledning och tydlig bild av pågående arbeten – är också kritiska parametrar som kan hanteras via Microbizz och som säkerställer att data alltid är 100% aktuell och dokumenteras korrekt.
 

.


Utech

Se här hur Microbizz fungerar på Utech.

Ltech A/S

Se här hur Microbizz fungerar på Ltech A/S.

Typiska användningsområden

Microbizz är en helhetslösning med en stor bredd med all från ärendehantering, dokumentation, kvalitetskontroll och förvaltning på samma ställe.

Allt hänger ihop och ger en övergripande möjlighet för att optimera verksamheten, kvaliteten och dokumentationen.
 


Sälj

Överblick och uppföljning

Överblick över leads, kundbesök och uppföljningar.

Mål och resultat i förhållande till omsättning.

Internet of things

Utrustning och anläggningar

Fysiska positionen av utrustning, lokaler och verktyg för enkel överblick och en optimerad planering.

Hantering av service och underhåll av utrustning och anläggningar.

Lagstadgad kontroll – säkerställer att checklistor och egenkontroller genomförs och dokumenteras.

HR

Kompetens är nyckeln

Manage that right employee for the task i.e. based on competencies, certification, work plans, geography etc.

Manage renewal of certificates, approvals etc.

Drift

Optimerad driftsplanering

Automatiserad planering av återkommande serviceuppgifter baserat på all relevant information på ärendet.

Gällande reparationer och akutuppdrag är det lätt att få en överblick över lediga resurser och anpassa planeringen för att hantera dessa.

Strukturerad och automatisk planering av förebyggande planerat underhåll.

Alla ärenden kan följas upp i förhållande till gällande SLA för respektive typ av ärende.
.

Administration

Kontroll över resurserna

Fullständig överblick över registrerad tid och kostnad för sålda varor för både de egna medarbetarna, timanställda och underleverantörer.

Ger en korrekt grund för både fakturering och lön.

Realtidsöversikt 24/7.

Lagstadgad kontroll – säkerställ att checklistor besvaras och dokumenteras.

Ledning

Korrekt beslutningsunderlag

Tillgång till realtidsinformation 24/7

Rapporter skapas snabbt och lätt – inklusive statistik eller en grafisk översikt.

Lätt att hantera rollbaserad kommunikation.

Flera alternativ för att hantera processer kring informationsflöde och uppföljning.

Kvalité

Ledning och dokumentation

Möjligt att skapa frågeformulär som kan användas inom alla delas så som  egenkontroller, nöjdhetsenkäter och avvikelser.

Formulär kan användas på uppgifter, kunder, projekt och processer. 

Specifika svar i ett formulär kan automatiskt generera specifika uppgifter/åtgärder.

Formulär kan besvaras av kunden direkt på plats via smartphone, surfplatta eller dator.

Säkerhetsdokumentation och tillsyn för att upprätthålla certifikat och säkerhetstillstånd.

Utrustning

Planering, hantering och spårning av utrustning och anläggningar

Planering och kontroll över användningen av utrustning – däribland fordonsparken, anläggningar, verktyg och maskiner – hela vägen ner till enskilda delar.
Översikt över användning och position för utrustning, nyttjandegrad och lagerhållning planering och hantering av serviceintervaller och reparationer.

BI / Datainsamling

Datainsamling och överblick i realtid


Alla relaterad information kring uppgifter, kvalitet och utrustning är registrerade i Microbizz och ger en samlad databas.

Rapporter tas lätt och snabbt ut från systemet baserat på realtidsinformation.

Relevant information kan även delas med kunderna via Extranätet.

Case: Ltech A/S

”Vi sparar minimum 15.000 kr i månaden på administration”

För Ltech fanns det bara ett sätt att hantera när det kom en ny uppgift. Den skulle göras i systemet av en teamledare. Med Microbizz process görs den mobilt och flexibelt. Montörer skapar själva uppgifter "på fältet" via appen eller PC. Den lilla processoptimeringen har sparat Ltech 19.000 kr per månad i administrationskostnader.


 

Att skapa arbetsordrar är bara en liten del av Microbizz lösning för Ltech. Lösningen har en stor bredd – från tidredovisning, uppgiftsplanering och genomförande med kvalitetsuppföljning och egenkontroller till dokumentation och rapportering.

“Vi hade redan ett system för tidsregistrering, men vi letade efter en mer komplett lösning som också kunde utföra schemaläggning och förvaltning, egenkontroller och inköp. Vi fick allt i Microbizz lösning  och mer därtill”, berättar Ltechs Henrik Holmgren.

En av de funktionerna som inte var en del av Ltechs ursprungliga kravspecifikationer men som har adderat ett stort värde är en översikt över teknikernas kalendrar samt hela uppgiftens översikt. "Det innebär att vi använder mycket färre resurser på planering och samordning – tid som vi kan använda till kunder och uppgifter i stället " säger Henrik Holmgren.
 

Kvalité

På Ltech är kvalitetsuppföljning och processuppföljning en helt väsentlig del av arbetet. Dels för att effektivisera och effektivisera kvalitet och service – men inte minst på grund av de lagstadgade egenkontrollerna. Här har Microbizz visat sig erbjuda unika fördelar.

"Det är verkligen viktigt att Microbizz har så många möjligheter att göra ändringar och skapa nya PDF rapporter – till exempel egenkontroller. Detta gör att blanketter och dokument skapas precis utifrån våra behov", säger Henrik Holmgren
 

Läs mer om Ltech på www.ltech.dk

Externa partners

Öppna upp motorhuven

Via extranätet visas relevanta uppgifter och dokument för kunder, partners och leverantörer. Dokument kan vara allt från offerter, orderbekräftelser, kontrakt till kvalitetskontroller. Externa partners kan även svara på formulär och ladda upp dokument.

Tala med en Microbizz expert

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller funderingar.Sören Aronsson

soren@brightify.se
070 – 782 08 13

Referenser för entreprenörer och hantverksföretag

Microbizz erbjuder många fördelar för hantverksföretag och entreprenörer genom systemets flexibilitet och användarvänlighet.