top

 

Facility Management

Varje bransch har sina unika behov. Microbizz har speciella funktioner för optimering av arbetsflöden för företag inom Facility Management.

Microbizz för Facility Management

Facility Management är ett affärsområde med en stor variation av arbetsuppgifter.

Uppdragen kan handla om allt från en matsal eller en mottagning som behöver insatser av en hantverkare eller service, underhåll och översyn av både inre och yttre områden. Det kan även handla om att administrera leasing eller att hantera förfrågningar eller felanmälningar från hyresgäster.

Samtidigt finns det höga krav på kvalitet, uppföljning och även lagstadgade inspektioner som måste hanteras. Kraven på effektivitet och flexibilitet är höga samtidigt som tid och kostnad för sålda varor behöver dokumenteras. Microbizz kan hantera alla dessa krav – både i termer av dess egna anställda men även partners, underentreprenörer och timanställda.

Dokumentation av uppgifter, resurser och kvalitet är en nyckelfråga och med Microbizz ges kunderna möjlighet att få tillgång till information direkt via ett extranät.
 


Anlægsgartner Gottlieb

See here how Microbizz works at Anlægsgartner Gottlieb.


Typiska användningsområden

Microbizz är en allt-i-ett-lösning som omfattar allt från ärendehantering och dokumentation till kvalitetskontroll och förvaltning.

Allt hänger ihop och ger möjlighet för en övergripande optimering av verksamheten, kvalitetsuppföljning och dokumentation.
 


Sälj

Överblick och uppföljning

Överblick över leads, kundbesök och offerter.

Mål och resultatuppföljning i förhållande till omsättningen

Internet of things

Utrustning och anläggningar

Fysiska placeringen av utrustning, lokaler och verktyg för att få en enkel överblick och en optimerad planering.

Hantering av service och underhåll av utrustning och anläggningar.

Lagstadgad kontroll – säkerställ att checklistor besvaras och dokumenteras.

HR

Kompetens är nyckeln

Säkerställer rätt person på rätt uppgift baserat på kompetens, certifieringar, arbetsscheman och geografi.

Säkerställ att alla certifikat är giltiga och förnyas i tid.

Drift

Optimerad drift av Facility Management

Möjligt att styra den hierarkiska strukturen i förhållande till uppgifter (dvs. företagets egendom, leasing, hyresgästen).

Enkelt att skapa checklistor.

Alla förhandsbeställningar kan tilldelas uppgifter och visas för den anställde direkt i appen (eller PC).

Överensstämmelse med SLA.

Administration

Kontroll över resurserna

Fullständig överblick över timmar och kostnad för sålda varor för både de egna medarbetarna, timanställda och underleverantörer.

Ger en korrekt grund för både fakturering och lön.

Sammanställning av pågående arbeten och deadlines.

Översikt baserad på realtidsdata 24/7.

Lagstadgad kontroll – säkerställer att checklistor besvaras och dokumenteras.

Ledning

Korrekt beslutningsunderlag

Tillgång till realtidsdata 24/7.

Rapporter skapas snabbt och enkelt – inklusive statistik och grafisk översikter.

Lätt att hantera rollbaserad kommunikation.

Många alternativ för att ställa in processer kring hantering av informationsflöde och uppföljning.

Kvalitet

Ledning och dokumentation

Möjligt att skapa frågeformulär som kan användas inom alla delas så som  egenkontroller, nöjdhetsenkäter och avvikelser.

Formulär kan användas på uppgifter, kunder, projekt och processer. 

Specifika svar i ett formulär kan automatiskt generera specifika uppgifter/åtgärder.

Formulär kan besvaras av kunden direkt på plats via smartphone, surfplatta eller dator.

Säkerhetsdokumentation och tillsyn för att upprätthålla certifikat och säkerhetstillstånd.

Utrustning

Planering, hantering och spårning av utrustning och anläggningar

Planering och kontroll över användningen av utrustning – däribland fordonsparken, anläggningar, verktyg och maskiner – hela vägen ner till enskilda delar.

Översikt över användning och position för utrustning, nyttjandegrad och lagerhållning planering och hantering av serviceintervaller och reparationer.

BI / Datainsamling

Datainsamling och överblick i realtid


Alla relaterad information kring uppgifter, kvalitet och utrustning är registrerade i Microbizz och ger en samlad databas.

Rapporter tas lätt och snabbt ut från systemet baserat på realtidsinformation.

Relevant information kan även delas med kunderna via Extranätet.

Case: Partneren

MED MICROBIZZ KAN VI STÄRKA VÅRT FOKUS PÅ KUNDERNA

Hos Partneren började frågeställningen med om en lösning för digital drift skulle ta utgångspunkt i den ekonomiska delen, eller om den ska utgå från kunderna.

Catja Winther, CEO, Partneren

”Vi tittade på olika ekonomisystem som också hanterar arbetsordrar men vi tyckte inte att de var lätta nog att använda. På plussidan var naturligtvis att det skulle migrera till ett sådant system men användargränssnittet var inte tillräckligt bra. Dessutom var jag inte intresserad av att det finansiella systemet ska vara kärnan i hela företaget. Vi är ett mycket servicedrivet företag och i vår värld är det kunden och inte de ekonomiska indikatorerna som måste ligga till grund för verksamheten och medarbetarna ", säger Catja Winther, VD för Partneren

Externa partners

Öppna upp motorhuven

Via extranätet delas relevanta uppgifter och dokument med kunder, partners och leverantörer. Dokument kan vara offerter, orderbekräftelser, kontrakt eller egenkontroller. Externa partners kan svara på formulär och ladda upp dokument.
 

Tala med en Microbizz expert

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller funderingar.Sören Aronsson

soren@brightify.se
070 – 782 08 13


 

Referenser inom Facility Management

Microbizz har snabbt blivit en uppskattad lösning inom Facility Management. Ofta finns det ett behov av flexibel planering och förvaltning av både återkommande uppgifter samtidigt som akuta ärenden behöver hanteras i det dagliga arbetet. På ärendena behöver man enkelt kunna hantera allt från att registrera tid och material till kvalitetsuppföljning samtidigt som man rapporterar eventuella avvikelser och utrustning som används. Med hjälp av GPS har man möjlighet till ruttplanering och man har även stöd för att hantera underleverantörer med realtidsinformation till partners och slutkunder via Microbizz extranät.