top

 

Utrustningsmodul

Med utrustningsmodulen får du en total överblick över all utrustning – geografisk position, nyttjandegrad, vem som använder den samt när den är tillgänglig.

Utrustningsmodulen gör det lätt och smidigt


Utrustningsmodulen gör det lätt och smidigt att planera för ett optimalt nyttjande av all er utrustning, bilar, verktyg, maskiner med mera. Det ger även en överblick över nyttjandegrad så väl som kostnader, reparationer samt service och underhåll.

Skräddarsys för den anställde

Microbizz tillför värde till alla nivåer i företaget och anpassas till användarens roll och funktion.


Ledning

Du får snabbt och enkelt en överblick över exempelvis bemanning, kostnader, behov av service och underhåll, behov av utbyte och nya investeringar.

Teamledare/Arbetsledare

Du får snabbt och enkelt en överblick över tillgänglig utrustning, var utrustningen befinner sig, vem som använder den och till vad/för vilka uppgifter, samt när det är dags för service, inspektioner, reparationer.
 

Medarbetare

Du kan snabbt och enkelt boka utrustning, få en överblick över tillgänglig utrustning, samt en översikt över hur länge utrustningen är ledig och säkerställa att rätt utrustning används.

Kund

Överblick över all utrustning som är kopplad till ett uppdrag. Översikt över certifikat och egenkontroller som genomförs på utrustningen.

Hantering av utrustning i samband med planering, genomförande och spårning.

With the equipment module, you can track all equipment via GPS units and get a geographic overview.

  • Du kan montera en GPS-enhet på utrustningen så att det är lätt att få en överblick över vart utrustningen befinner sig i realtid och vem som använder dem samt en varning om den förflyttas utanför en vald geografisk plats.
  • Loggning kan ske antingen via skanningsenheter (personal skannar via QR-kod eller NFC) eller genom att montera en GPS-enhet i utrustningen vilket ger realtidsspårning.
  • Lätt att se beläggningsgraden för olika typer av utrustning för att avgöra om man har rätt antal inom respektive kategori.
  • Enkelt att optimera planeringen av utrustning för uppgifter – baserad på data på utrustningen och dess historik.
  • Utrustning kan tillhöra ett objekt och / eller medarbetare.
  • Uppgifter kan kopplas till utrustningen. Detta säkerställer att utrustningen är tillgänglig och att rätt utrustning bokas för rätt uppgift.
  • Med utrustningsmodulen elimineras risken för "dubbelbokning" av utrustningen samt minskar risken för svinn och kvarglömd utrustning.

Genom in- och utcheckning på utrustningen registreras tid för användning av utrustningen.

Möjlighet att fakturera utrustning som hyrs ut, antingen per utrustning eller per tidsenhet. 

Lätt att göra egenkontroller. Detta säkerställer att företagets rutiner gällande kvalitet och dokumentation.

Återkommande service på utrustning

Microbizz kan hantera olika serviceintervaller och skapar även servicerapporter.


Serviceuppgifter kopplas till utrustning i Microbizz. När du utför service registreras det i Microbizz – inklusive eventuella kvalitetsavvikelser. Vid slutet av serviceuppgiften skapas automatiskt nästa servicetillfälle på utrustningen i Microbizz.

Detta säkerställer att alla serviceintervaller och kvalitetsstandarder följs och att planeringen av nästa service sker inom önskat tidsintervallet.

Det innebär också att det alltid finns en korrekt och tydlig bild av såväl historiken som framtida uppgifter.


Service och reparationer

Lätt att schemalägga uppgifter i samband med service, reparationer med mera.

Alla reparationer, reservdelar och liknande registreras i Microbizz, så att all historik finns samlad.

Enkel översikt av alla reparationer, framtida reparationer, kostnader för genomförda reparationer, kostnad för använt material med mera.

Lätt att ta ut rapporter – t ex. på reparationer och service – för att beräkna den totala kostnaden och förväntade utbytestider.